Noutăți

Acte necesare pentru bursa_sept.2022.pdf

Săptămâna 11- 15 aprilie 2022 -  activități de educație ecologică și pentru protecția mediului, în cadrul Campaniei Naționale „Curățăm România!”, sub sloganul ,, Vrem o țară fără deșeuri abandonate”!

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

 

Metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 este aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Nr. 3445 din 17.03.2022

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar

2022 – 2023:

 

30 martie - 8 aprilie 2022

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

v   Pentru copiii care au frecventat grădinița:

• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, dupa caz.

v   Pentru copiii care nu au frecventat gradinița sau au revenit din străinătate:

• înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinti pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) din ordin;

• planificarea de către CJRAE  a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;

• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

v   Soluționarea de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

11 aprilie-10 mai 2022

Completarea și depunerea cererii-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți / reprezentanți legali, însoțită  inclusiv de recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare - dupa caz, precum și de celelalte documente necesare la dosar;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.                  

Dosarul  de  înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 

2022 – 2023:

 Dosarul  de  înscriere în învățământul primar pentru anul școlar  2022 – 2023 se va depune, conform calendarului, la secretariatul Școlii Gimnaziale Ionești și conține urmatoarele documente:

·          Cerere tip  de înscriere în clasa pregătitoare;

·          Copii  acte identitate părinți/tutori/reprezentanți legali;

·          Copia certificatului de naștere al copilului ce se înscrie ;

·          Copie Hotarărâre judecătorească definitivă prin care se dovedește modul în care se exercită autoritatea părintească a minorului, în cazul părinților divorțați;

·          Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare în situația copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022.

·          Copie documente ce atestă dezvoltarea psihomatică corespunzătoare clasei pregătitoare/dacă este cazul;

 

Notă:

Documentele solicitate – copie vor fi prezentate și în original pentru verificarea conformității.

București, 29 septembrie 2021.

Nr. 5.327.

ANEXĂ


CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

în anul școlar 2021-2022

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 10 mai 2022

Scris - Limba maternă - 10 mai 2022

Citit - Limba română - 11 mai 2022

Citit - Limba maternă - 11 mai 2022

Matematică - 12 mai 2022

Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 13 mai 2022

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 17 mai 2022

Matematică - 18 mai 2022

Limba maternă - 19 mai 2022

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă și comunicare - 25 mai 2022

Matematică și Științe ale naturii - 26 mai 2022

Anunț concurs post  contractual  temporar vacant,

pe perioadă determinată(0,50 Normă)

– ADMINISTRATOR FINANCIAR –

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IONEȘTI, cu sediul în localitatea Ionești, județul Vâlcea, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:  -  ADMINISTRATOR FINANCIAR -  post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată (0.50 normă), funcție de execuție.

Condiții generale, condiții specifice, programul, acttele necesare întocmirii dosarului de înscriere, bibliografia.  


Educație completă prin educație non-formală

   Astronomie și biologie, acestea au fost subiectele aprofundate de copiii din proiectul Brighter Futures – A chance for a better tomorrow, dezvoltat în parteneriat cu Fundatia Vodafone Romania și Technology_VOIS România.    https://fb.watch/6sy6BhguTx/