ʺO educație bine făcută poate să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea folositoare pe care o conțineʺ

                                                                              Victor Hugo

VIZIUNEA

              Școala noastră va fi recunoscută la nivel județean  pentru faptul că stimulează calitatea de OM, formând tineri activi, creativi, cu gândire flexibilă, care să respecte valorile socio-culturale ale unei societăți democratice.


MISIUNEA

       Școala noastră are misiunea de a asigura o educație de calitate, modernă și flexibilă, adaptată nevoilor și aspirațiilor individuale, în concordanță cu cerințele comunității, o educație în spiritul demnității și toleranței, al respectului față de valorile unei societăți democratice.


OBIECTIVE STRATEGICE

T1. Creșterea, până în anul 2025, a procentului cadrelor didactice care utilizează  noile tehnologii în procesul didactic, de la 70% la 90%. 

 

T2. Creșterea, în următorii 4 ani, a procentului elevilor care obțin medii peste 5 la Matematică, în cadrul  Evaluării Naționale, de la 44% la 66%. 

 

T3. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;  realizarea unei săli de sport și a unui laborator multifuncțional (fizică-chimie-biologie), până în anul 2025. 

 

T4. Implicarea și responsabilizarea, în proporție de 100%, a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației în  promovarea imaginii școlii, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, județene, naţionale și internaționale, până în 2025. 

 


Școala noastră - ca o floare

Material prezentat în cadrul activității - CERC PEDAGOGIC EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ZONA DRĂGĂȘANI/ HOREZU, 25 noiembrie 2021